24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Undomsskolebestyrelsen

Ungdomsbestyrelsen – for perioden; januar 2022 til december 2026

 

Medlemmer:  Funktion
Morten Kasper Formand - udpeget af Kommunalbestyrelsen
Martin Henriksen  Næstformand - udpeget af Kommunalbestyrelsen
   
Marie Louise Pehrson Forældrerepræsentant
Claus Nielsen    Medarbejderrepræsentant - Ungdomsskolens undervisere og stabsmedarbejdere
Helle Bech   Medarbejderrepræsentant - Ungecafé og SSP medarbejdere
 

Otto Mortensen


Elevrepræsentant
Jacob Larsen Elevrepræsentant 
   
Thomas Vestergaard  Repræsentant for folkeskolernes ledelse  
Willy Harenberg Repræsentant for foreninger og organisationer - med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet
  

Tommy Knudsen

 

Repræsentant for Folkeoplysningsudvalget (tilforordnet)

 

Kim G. Rasmussen

Charlotte Olsen

Tilforordnet fra Ungdomsskolens ledelsesteam:

Sekretær og leder

Referent og afdelingsleder

      

 

Bestyrelses opgaver

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme.

Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.   

Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.