24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

SSP

SSP Stevns

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Den primære og vigtigste indsats er at opbygge unges sociale kompetencer og deres sociale kapital gennem fokus på det positive og engagerede ungdomsliv.

SSP-samarbejdet er forankret i Ungstevns (Ungdomsskolen).

 

SSP-Plan-2021_k03.pdf