24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Skolesvømning

Skolesvømning for 4. årgang på alle kommunens skoler samt mellemtrinnet for specialklasser:

 Formål:

* At alle elever fra 4. årgang på kommunens skoler modtager svømmeundervisning.

* At alle elever efter gennemført forløb kan svømme.

* At skabe større fortrolighed med vand - samt indøve, udvikle og eller forbedre de individuelle svømmefærdigheder.

* På sigt at mindske risikoen for drukneulykker.

 De overordnede mål

* At blive fortrolig med våde element og blive vandtilvænnet.

* At arbejde med grundlæggende færdigheder som elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse.

* At træne og udvikle elevernes færdigheder inden for de fire stilarter; rygcrawl, crawl, brystsvømning og butterfly i nævnte rækkefølge.

* At lære eleverne metoder til at sikre sig selv i land.

* At lære eleverne bjærgning, samt kendskab til- og i nogen grad færdigheder indenfor livredning herunder også alarmering.

Underordnede mål:

* At stimulere kroppens færdighedsudvikling.

* At styrke kredsløb og puls.

* At styrke kroppens muskulatur.

VANDET SOM LÆRINGSRUM - Bevægelse styrker læringen. Aktive elever lærer mere!

* 3. årgang      ”Førsvømning” ca. 10 gange for elever, som ikke er vandtilvænnede og elever, eller som ikke kan svømme. (10 uger á 2 klokketimer)

* 4. årgang Et helt skoleår  (38 uger á 2 klokketimer)

* Specialklasser på mellemtrinnet inkluderes i undervisningen for normalklasser på 4. årgang.