24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Svømmeundervisning

Praktiske oplysninger:

Eleverne køres i bus til og fra undervisningen uden ledsagelse af pædagogisk personale. Der er i stedet prioriteret fuld tilstedeværelse af pædagogisk personale til at tage sig af alt det, som ikke vedrører selve undervisningen, fra eleverne ankommer med bussen til de forlader Stevnsbadet igen.

Det pædagogiske personale tager sig af alle praktiske opgaver som fx registrering af elever på afkrydsningslister, meddelelser fra hjemmet, tilsyn i omklædningen, glemt badetøj, småskader mm. Dermed kan svømmelærerne have fuld tilstedeværelse og fokus på bassinkanten og på undervisningen.

Elever, som ønskes fritaget for undervisningen fx på grund af sygdom, skal aflevere skriftlig meddelelse fra forældre til det pædagogiske personale. Fritagelse fra undervisningen via sms til elevtelefon frarådes!

Svømmelærerne forventer at blive oplyst om evt. sygdomme, som kræver ekstra fokus fra deres side, senest ved svømmestart (fx epilepsi, astma, hjertebørn mm.) Send fx info til undertegnedes mail, giv eleven brev med til svømmelærerne på første svømmedag eller mød op i svømmeundervisningen for personlig samtale med svømmelærerne.

Eleverne må ikke benytte slik- og sodavandsautomaterne, som står i foyeren i Stevnsbadet. Det anbefales i stedet at eleverne har en ekstra madpakke med den dag der er svømmeundervisning. Det er aftalt med busselskabet, at eleverne må indtage fast føde, som ikke ”smatter”, i bussen til og fra svømning, ligesom de må drikke af lukkede drikkedunke.

Eleverne opfordres til at af have egne svømmebriller med til svømmeundervisningen. Udbyttet af undervisningen bliver større, hvis alle elever har deres egne svømmebriller – dykkermaske, som lukker for næsen, frarådes.

Piger opfordres til at svømme i badedragt frem for bikini.

Elever med langt hår opfordres til at svømme med hårelastik eller badehætte.

Mobiltelefoner må ikke være fremme i svømmehallen, og kan opbevares i aflåst rum i omklædningen.